Zaira Houston

Zaira Houston - Photo by The Drag Photographer
Zaira Houston – Photo by The Drag Photographer

Zaira Houston is an entertainer out of Dorado, Puerto Rico.

Accomplishments

Miss Universo Latina USA Plus 2017

3rd Alternate to All American Goddess at Large 2017

Puerto Rico All American Goddess at Large 2017
Prelim to All American Goddess at Large

Top 12 at Miss Continental Plus 2016

Miss Puerto Rico Continental Plus 2016
Prelim to Miss Continental Plus

Miss Forward Plus 2014


Zaira on Social Media: Facebook


Author: admin